ФК ПЕЛИСТЕР - ОПЕРАТИВЕН ТИМ

ВАНЧО МИЦЕВСКИ

Спортски Директор

САШО ЗДРАВЕВСКИ

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР

МИТКО СТОЈКОВСКИ

ГЕНЕРАЛЕН ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

ТОНИ МИЦЕВСКИ

НЕИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

БРУНО ПРЕСИЛСКИ

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Одбор на директори

Благица Талевска

Извршен директор

Сектор финансии

Стефанија Боцевска

Претседател на одбор на директори

Правен сектор

Пеце Цветковски

Поранешен фудбалер

Златко Деловски

Поранешен фудбалер

Тони Мицевски

Поранешен фудбалер

Сотир Николовски

Банкарски сектор

Павле Лазаревски

Бизнис сектор

Трајан Вртковски

Бизнис сектор

Брз пристап

Имате прашање ?

Фудбалски Клуб
Пелистер Битола